KONGRE DÜZENLEME KURULU 

Kongre Başkanı

Hakan GÖK

Kongre Sekreteri

Deniz ATASOY

FITIK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Melih PAKSOY (Başkan)
Nuri GÖNÜLLÜ (Başkan yardımcısı)
Zafer MALAZGİRT (Sekreter)
Metin ERTEM (Üye)